Home » Privacy Statement

Privacy Statement

Beleving aan Zee, gevestigd aan Vuurtorenweg 35 2583 XL Scheveningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.belevingaanzee.nl
Vuurtorenweg 35
2583 XL Scheveningen
+31(0)70 221 0359

Jeroen van der Ende is de Functionaris Gegevensbescherming van Beleving aan Zee. Hij is te bereiken via jeroen@belevingaanzee.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beleving aan Zee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@belevingaanzee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beleving aan Zee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beleving aan Zee neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beleving aan Zee) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beleving aan Zee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beleving aan Zee verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beleving aan Zee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beleving aan Zee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beleving aan Zee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken, deze te optimaliseren en om bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: wat zijn cookies en wat doe ik ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beleving aan Zee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@belevingaanzee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Beleving aan Zee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: tip de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beleving aan Zee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@belevingaanzee.nl.

Also have a look at:

Active
Power Kiting

Active Power Kiting

Experience the sensation of power kiting at the Dutch coast. Enjoy Scheveningen beach. Fresh cool breeze. The beach! What more? A power kite...
Available from € 15 pp

Read more

Corona-proof!
Beach Games

Corona-proof! Beach Games

Welcome to the Beach Games. You are about to experience an action packed and sports performance competition. Grab your medal!
Available from € 15 pp

Read more

Who is
the Jellyfish?

Who is  the Jellyfish?

Someone in your group is not who you think he or she is… Are you able to unmaks the jellyfish?
Available from € 20 pp

Read more

Corona-proof!
Exp. Scheveningen

Corona-proof! Exp. Scheveningen

Expedition Scheveningen is the most adventurous experience today! Very suitable for large groups. Book now!
Prices on request

Read more

Corona-proof!
Escape The Beach

Corona-proof! Escape The Beach

Is your team quick enough to collect all the bribes and influence the judge? Enter this Scheveningen family feud and show your skills as a team!
Available from € 20 pp

Read more

Corona-proof!
Cocktail Shaking

Corona-proof! Cocktail Shaking

Shake it, shake it! Catch up with your friends or colleagues during our relaxed, fun and educational cocktail workshop.
Available from € 15 pp

Read more

Corona-proof!
Archery Tag

Corona-proof! Archery Tag

Archery Tag is played with a real bow and specially prepared arrows topped with a soft foam tip. It is safe and fun way to aim and fire at your colleagues!
Available from € 15 pp

Read more

Corona-proof!
Highland Games

Corona-proof! Highland Games

All the characteristics for the perfect team game. Collaborate with friends or battle your colleagues. The Highland Games are about to begin! Book now.
Available from € 17,50 pp

Read more

Corona-proof!
Quizperience

Corona-proof! Quizperience

The perfect business event with 1.5 meters distance! The name says it all: this is not only a quiz, but also an experience!
Prices on request

Read more

Corona-proof!
Disc Golf

Corona-proof! Disc Golf

Disc Golf is a frisbee game in Scheveningen. Very popular in the US. Excellent for corporate private events or bachelor parties. Book now!
Available from € 15 pp

Read more

Corona-proof!
Custom Made Quiz

Corona-proof! Custom Made Quiz

Looking for a fun and Corona-proof business event? Choose our custom made live quiz! Cooperation is key in this quiz. Available for groups of all sizes!
Prices on request

Read more

Corona-proof!
Beer Tasting

Corona-proof! Beer Tasting

Together with a local Scheveningen brewer Experience at Sea offers an amazing culinary workshop! Original and tasty team outing.
Available from € 17 pp

Read more

Corona-proof!
Salsa

Corona-proof! Salsa

In this salsa workshop by 'Beleving aan Zee' you will be introduced to the basics of salsa dancing. Enjoy the music and the beach!
Available from € 17,50 pp

Read more

Corona-proof!
Sand Sculptures

Corona-proof! Sand Sculptures

Create amazing sand sculptures. Company logo or a funny theme, we help you create the most gravity defying objects with the right materials and instructions.
Available from € 17,50 pp

Read more

Corona-proof!
Quiz

Corona-proof! Quiz

Highly entertaining and dynamic quiz. The quizmaster will be testing your knowledge about music, showbizz and sports in a series of fun quiz questions.
Available from € 18 pp

Read more

Corona-proof!
Yoga on the Beach

Corona-proof! Yoga on the Beach

Workshop Yoga Scheveningen. There is nothing more enjoyable than yoga in the open air. Come and experience it yourself! Experience Yoga at the beach.
Available from € 20 pp

Read more

Corona-proof!
Beach Volleyball

Corona-proof! Beach Volleyball

Enjoy competition? Compete with friends, family or your co-workers! Play beach volleyball at Scheveningen beach. A fantastic location.
Available from € 12,50 pp

Read more

Corona-proof!
Wrap Bracelet

Corona-proof! Wrap Bracelet

Creative workshop in which you will embrace your inner designer and create a custom wrap bracelet with a seaside theme. Start crafting!
Available from € 20 pp

Read more

Corona-proof!
Beach Wind Chime

Corona-proof! Beach Wind Chime

Let your creativity run freely in this fun workshop and create your own beach wind chime!
Available from € 20 pp

Read more

Corona-proof!
Painting

Corona-proof! Painting

A creative and casual workshop painting experience, in which we will be teaching you various painting skills and different painting techniques.
Available from € 30 pp

Read more

Corona-proof!
Percussion

Corona-proof! Percussion

Free your spirit, let your hands follow the catchy beat and enjoy a musical experience at sea!
Available from € 22,50 pp

Read more

Corona-proof!
Walking Tour

Corona-proof! Walking Tour

Experience Scheveningen is the most interesting activity! This walking tour is educational, sporty and fun. Perfect as a business trip or bachelor party.
Available from € 20 pp

Read more

Corona-proof!
Bicycle Tour

Corona-proof! Bicycle Tour

A sporty and relaxed way to discover Scheveningen. Enjoy a lovely afternoon from work cycling at the beach. Suitable for large groups. As many as 50!
Available from € 20 pp

Read more

Corona-proof!
Poker

Corona-proof! Poker

How to play and love the Classic American Poker Game. The deeper experience of playing poker with friends or trustworthy colleagues. Deal!
Available from € 25 pp

Read more

Combination
Workshops

Combination Workshops

Too hard to choose or a limited budget? Our Combination Workshops are an easy way to enjoy maximum benefit with a combination of activities.
Prices on request

Read more
Links / Sitemap / Disclaimer / Terms and Conditions / Privacy Statement