Home » Privacy Statement

Privacy Statement

Beleving aan Zee, gevestigd aan Vuurtorenweg 35 2583 XL Scheveningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.belevingaanzee.nl
Vuurtorenweg 35
2583 XL Scheveningen
+31(0)70 221 0359

Jeroen van der Ende is de Functionaris Gegevensbescherming van Beleving aan Zee. Hij is te bereiken via jeroen@belevingaanzee.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beleving aan Zee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@belevingaanzee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beleving aan Zee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beleving aan Zee neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beleving aan Zee) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beleving aan Zee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beleving aan Zee verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beleving aan Zee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beleving aan Zee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beleving aan Zee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken, deze te optimaliseren en om bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: wat zijn cookies en wat doe ik ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beleving aan Zee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@belevingaanzee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Beleving aan Zee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: tip de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beleving aan Zee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@belevingaanzee.nl.

Also have a look at:

Expedition
Robinson

Expedition Robinson

Expedition Robinson Scheveningen is the most adventurous experience today! Very suitable for large groups. Book now!
Available from € 17,50 pp

Read more

Workshop
Cocktail Shaking

Workshop Cocktail Shaking

How to shake a cocktail? This Cocktail Shaking workshop is a tasteful activity on all the basics! Ideal as a company outing or bachelor party. Shake it!
Available from € 15 pp

Read more

workshop
salsa

workshop salsa

In this salsa workshop by 'Beleving aan Zee' you will be introduced to the basics of salsa dancing. Enjoy the music and the beach!
Available from € 17,50 pp

Read more

Activity
Escape The Beach

Activity Escape The Beach

Is your team quick enough to collect all the bribes and influence the judge? Enter this Scheveningen family feud and show your skills as a team!
Available from € 20 pp

Read more

Activity
Quiz

Activity Quiz

Highly entertaining and dynamic quiz. The quizmaster will be testing your knowledge about music, showbizz and sports in a series of fun quiz questions.
Available from € 18 pp

Read more

Activity
Powerkiting

Activity Powerkiting

Experience the sensation of powerkiting at the Dutch coast. Enjoy Scheveningen beach. Fresh cool breeze. The beach! What more? A power kite...
Available from € 15 pp

Read more

Activity
Archery Tag

Activity Archery Tag

Archery Tag is played with a real bow and specially prepared arrows topped with a soft foam tip. It is safe and fun way to aim and fire at your colleagues!
Available from € 15 pp

Read more

Activity
Beach Games

Activity Beach Games

Welcome to the Beach Games. You are about to experience an action packed and sports performance competition. Grab your medal!
Available from € 15 pp

Read more

Activity
Highland Games

Activity Highland Games

All the characteristics for the perfect team game. Collaborate with friends or battle your colleagues. The Highland Games are about to begin! Book now.
Available from € 17,50 pp

Read more

Activity
Disc Golf

Activity Disc Golf

Disc Golf is a frisbee game in Scheveningen. Very popular in the US. Excellent for corporate private event or bachelor party. Book now!
Available from € 15 pp

Read more

Beach
Volleyball

Beach Volleyball

Enjoy competition? Compete with friends, family or your co-workers! Play beach volleyball at Scheveningen beach. A fantastic location.
Available from € 12,50 pp

Read more

Cultural
Bicycle tour

Cultural Bicycle tour

A sporty and relaxed way to discover Scheveningen. Enjoy a lovely afternoon from work cycling at the beach. Suitable for large groups. As many as 50!
Available from € 20 pp

Read more

Activity
Scheveningen Tour

Activity Scheveningen Tour

Experience Scheveningen is the most interesting activity! Educational, sporty and fun. Perfect as a business trip or bachelor party.
Available from € 20 pp

Read more

workshop
Beer Tasting

workshop Beer Tasting

Together with a local Scheveningen brewer Experience at Sea offers an amazing culinary workshop! Original and tasty team outing.
Available from € 15 pp

Read more

workshop
Sand Sculptures

workshop Sand Sculptures

Create amazing sand sculptures. Company logo or a funny theme, we help you create the most gravity defying objects with the right materials and instructions.
Available from € 17,50 pp

Read more

Workshop
Painting

Workshop Painting

A creative and casual workshop Painting experience. In which we will be teaching you various painting skills and different painting techniques.
Available from € 30 pp

Read more

workshop
Percussion

workshop Percussion

Free your spirit, let your hands follow the catchy beat and enjoy a musical experience at sea!
Available from € 22,50 pp

Read more

Workshop
Beach Wind Chime

Workshop Beach Wind Chime

Create a beach wind chime. We have done the beach combing for you. So now you only have to let your own creativity run freely. Start crafting with shells ...
Available from € 20 pp

Read more

workshop
wrap bracelet

workshop wrap bracelet

Creative workshop in which you will embrace your inner designer and create a custom wrap bracelet with a seaside theme. Start crafting!
Available from € 20 pp

Read more

workshop
Yoga

workshop Yoga

Workshop Yoga Scheveningen. There is nothing more enjoyable than yoga in the open air. Come and experience it yourself! Experience Yoga at the beach.
Available from € 20 pp

Read more

workshop
Fish Filleting

workshop Fish Filleting

Original and culinary! Together with a genuine Scheveningen fish monger, Experience at Sea offers a tasty experience. A great team outing.
Available from € 40 pp

Read more

workshop
poker play

workshop poker play

How to play and love the Classic American Poker Game. The deeper experience of playing poker with friends or trustworthy colleagues. Deal!
Available from € 25 pp

Read more

Activity
Combi workshop

Activity Combi workshop

Too hard to choose? Have two! Or limited budget? Our Combination Workshops are an easy way to enjoy maximum benefit with a combination of activities.
Already from €20 pp

Read more
Links / Google+ / Sitemap / Disclaimer / Terms and Conditions / Privacy Statement